Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2020

6950 afb8 400
via @cynicznyromantyzm
W tym roku nie będzie słów rzucanych na wiatr, myślę, że "zdrowych i spokojnych" świąt nabierze innego znaczenia.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaegzystencja egzystencja
2280 3cfb 400
Reposted frompierdolony pierdolony viaMartwa13 Martwa13
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMartwa13 Martwa13
8271 65cc 400
Reposted fromShini Shini vianyaako nyaako
8783 293e 400
@city_scum
Reposted fromDreamsMayCome DreamsMayCome viaMartwa13 Martwa13
Wstałem i udawałem, że nic się nie stało, wytarłem łzy, łzy bólu, cierpienia i wściekłości.
— Charles Baxter - "Nazwij to ucztą miłości"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamothsdevourer mothsdevourer

March 31 2020

„nie odchodź zabierzesz co najwyżej ciało ale przecież reszta i tak  zostanie ze mną”.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromhrafn hrafn viamothsdevourer mothsdevourer
Czuję się teraz jak litera C w CH. Niesłyszalny. Zbędny. 
Reposted fromhrafn hrafn viamothsdevourer mothsdevourer
6954 3a8b 400
Reposted fromzmilosci zmilosci viablackismycolour blackismycolour
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Mrożek
Reposted fromtereska tereska viamothsdevourer mothsdevourer
2781 13f3 400
Reposted fromwyczes wyczes viamothsdevourer mothsdevourer
6875 e928 400
dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamothsdevourer mothsdevourer
2547 9f21 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
znowu mi się śniło że świat się rozpada a ja nie wiem co zrobić czy go trzymać czy puścić
— julia marcell
0509 8f2e 400
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viamothsdevourer mothsdevourer
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viamothsdevourer mothsdevourer
2655 a24f 400
Reposted fromvermis vermis viamothsdevourer mothsdevourer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...