Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— (via nerwo-bole1)
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Bądź dumny ze swoich blizn. Są świadectwem, że walczyłeś i przetrwałeś.
— H. Jackson Brown, Jr.
8540 8894 400
Reposted frommiischa miischa viakateistrue kateistrue
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viaMartwa13 Martwa13
2489 a9bd 400
Patataj, patataj...
Reposted fromtaki1 taki1 viahrafn hrafn
9601 d00a 400
pęka mi serce 
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viahrafn hrafn
8602 eca3 400

January 18 2020


Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viapchamtensyf pchamtensyf
8771 60c5 400
Reposted from4777727772 4777727772 viapchamtensyf pchamtensyf
9195 6a91 400
Reposted fromkrzysk krzysk viapchamtensyf pchamtensyf
9704 41b7 400
Reposted fromkrzysk krzysk viapchamtensyf pchamtensyf
8141 502f 400
Reposted fromdygoty dygoty viairmelin irmelin
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaensomme ensomme

“Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.”

— -Sigmund Freud-
Reposted fromveta veta viaensomme ensomme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl