Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

3830 0de4
Reposted fromteijakool teijakool viahrafn hrafn
3391 b2b2 400
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaikari ikari
2429 226b 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
8788 1cc4 400
Reposted fromyikes yikes viamothsdevourer mothsdevourer

January 11 2020

8557 277f 400
Reposted fromrol rol viadotkliwie dotkliwie
Człowiek powinien pomieszkać sam, choć przez kilka miesięcy w swoim życiu. Bez rodziców i partnera. Ewentualnie z jakimś współlokatorem, ale na pewno sam w tym znaczeniu, że bez kogoś, kto będzie się o niego troszczyć. To niesamowita lekcja odpowiedzialności, dorosłości i samodzielności. A to przydatne umiejętności.
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
7885 ddff 400
Reposted fromniewychowana niewychowana viaMartwa13 Martwa13
6036 1e02 400
Casa Professa, Palermo, Sicily
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
6224 113f 400
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
5574 6725 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaserplesniowy serplesniowy
5560 0257 400
Reposted frompiehus piehus viahrafn hrafn
9734 fd43 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
5222 0e5e 400
Reposted frommiischa miischa viasadporn sadporn

January 09 2020

2710 8b73 400
Reposted frombrumous brumous viakateistrue kateistrue
Zawsze trzeba iść swoją drogą. Tam, gdzie jeszcze nikt nie odważył się iść.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue
Jest całkiem realna szansa, że dożyjemy 90ki. 
I jeśli ktoś zakłada, że chce przeżyć z kimś do śmierci to to oznacza koło 20 tys. dni, to oznacza, że razem zjecie kilkanaście tysięcy śniadań, może koło 10 tys. obiadów i znowu kilkanaście tysięcy kolacji.
Seks będzie tylko kilka tysięcy razy a numerki dwa czy trzy razy jednego wieczora góra koło kilkuset razy.
Wakacje? Wyjeżdża się na nie koło 50 - 100 razy w ciągu całego związku.
I tylko jakieś 55 razy będą kurwa Walentynki.
Zmierzam do tego, że jak ktoś ma ci towarzyszyć w tych nudnych jak chuj rytuałach to dobrze by było, żeby móc na tą osobę liczyć, żeby dobrze się z nią bawić oraz żeby mieć w niej wsparcie.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl