Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2020

3372 5d3d 400
5031 9cf0 400
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaLazhward Lazhward
5434 5cd2
Reposted frompeanute peanute viaikari ikari
5369 54dd 400
Reposted frompastelowe pastelowe viaMartwa13 Martwa13
2701 5f16 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
6286 8e03 400
Reposted fromsoftboi softboi viaMartwa13 Martwa13
Pamiętaj! Ty nie jesteś żadnym "może", nie jesteś żadnym "ewentualnie", nie jesteś nikim na "jutro", nie jesteś żadnym "zobaczymy", i nigdy nie byłaś i nie będziesz żadnym "nie jestem pewien". Ty jesteś "tu i teraz", na "dobre i na złe", Ty jesteś kimś "na zawsze". Jesteś warta wszystkiego. Zawsze byłaś i zawsze będziesz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
3732 3f77 400
Reposted fromkarahippie karahippie
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
9602 d0c2 400
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianyaako nyaako
0902 d709 400
Reposted fromsoftboi softboi vianyaako nyaako
4070 cb4c 400
Reposted fromEtnigos Etnigos
"Czekaj, czekaj i nie bój się o mnie i moją miłość, bo ja już zostanę taki dla Ciebie zawsze; więc tylko czekaj i nie płacz, bo nawet jak trzeba będzie czekać jeszcze, to jeszcze poczekamy, bo warci jesteśmy tego; bo ja wiem, że Ty nie istniejesz beze mnie, a ja bez Ciebie."
- Hłasko
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaczesciczolem czesciczolem
3095 e3e0 400
Reposted frommaybeyou maybeyou viaczesciczolem czesciczolem
9219 4fec 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari

June 23 2020

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
3212 6f2f 400
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaarizonadream arizonadream
0723 719b 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianowaktualny nowaktualny
5218 a173 400
Georgi Gospodinow "Fizyka smutku"
Reposted fromnowaktualny nowaktualny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...