Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

15:15
8647 4895
Reposted fromkarahippie karahippie
15:15

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

— Wisława Szymborska "Trzy słowa najdziwniejsze"
Reposted fromirmelin irmelin viajointskurwysyn jointskurwysyn
15:13
15:12
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viaszydera szydera
15:11
Co ty wiesz o kobietach? Jeśli one już kogoś kochają, to nie ma na nie siły.
— Marek Hłasko
15:09
7185 4829
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
15:09
8409 03bd 500
Reposted fromyanek yanek viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
15:04

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawastedtime wastedtime
15:02
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viastonerr stonerr
15:02
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viastonerr stonerr
15:01
4789 2dbe 500

insuh:

warmth

view more of Riley here / my insta

Reposted fromcelllfish celllfish viaszydera szydera
15:01
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
15:01
Reposted frommargorzata margorzata viaszydera szydera
15:01
7179 c998 500

June 20 2017

09:32
5381 6101 500
Stanley Kubrick, "Mechaniczna Pomarańcza"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
09:32
0175 df26 500
I "albo wszystko, albo nic".
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
09:31
4818 8cb3
09:29
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawrazliwa wrazliwa
09:29
7921 8bf7 500
Ławka w parku 
09:29
7090 5d43
Reposted fromget-fit get-fit viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl