Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

18:15
1643 c7a4 400
Reposted from009 009 viaLazhward Lazhward
18:15
7266 123f 400
Reposted fromheroinee heroinee viaLazhward Lazhward
18:14
8350 c258 400
Reposted frompastelina pastelina viaLazhward Lazhward
18:13
9064 fb1c 400
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viapouler pouler
18:13
4554 3bc2 400
Reposted fromazathiana azathiana viapouler pouler
18:12
4000 60ba 400
Reposted fromlevindis levindis viadrugs drugs
18:12
1712 eec1 400
Reposted fromlevindis levindis viadrugs drugs
18:11
5614 36cf 400
Reposted fromochgod ochgod viaPokobiecemu Pokobiecemu
18:10


"Rozbierasz się tak spokojnie, do naga, nie czerwienisz się przy tym, i nie gasisz światła i tak bezczelnie się na mnie patrzysz kiedy rozpuszczasz włosy,
i zawstydzasz mnie tak, że chciałbym zgasić światło,
i pragnę cię tak, że gaśnie światło na naszej ulicy, przepalają się żarówki, gasną telewizory, gaśnie neon na centralu, gasną podświetlone reklamy, całe miasto idzie spać a ja,
Wdrapuję się po twoich nagich żebrach najwyżej jak się da i tak cholernie się wtedy boję, że jak spojrzę w dół, zobaczę ciebie zbierającą się do wyjścia.
Zostań.
Zostajesz."

- Anna Marta Pisze
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viarefuge refuge
18:09
Mnóstwo stało mi na przeszkodzie, zgromadziłam więcej substancji obronnych, niż potrzeba człowiekowi, żeby się uodpornić, nieufność, obojętność, nieustraszoność po zbyt wielkich strachach, i nie wiem, jak Ivan sobie z tym poradził, z taką masą oporu, z tą głęboką niedolą, nocami skazanymi na bezsenność, nieustanną nerwowością, uporczywym wyrzekaniem się wszystkiego (...)
— Ingeborg Bachmann "Mailna"
Reposted frombookinistka bookinistka viaszydera szydera
18:05
1712 eec1 400
Reposted fromlevindis levindis viazagansky zagansky
18:05
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— żulczyk, mój ulubiony. jak zawsze idealny do mojej sytuacji.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viazagansky zagansky
18:03
5159 329a 400
Reposted fromshitsuri shitsuri viaLazhward Lazhward
18:03
9780 012f 400
Reposted frommakswilczur makswilczur viaLazhward Lazhward
18:02
0907 93d6 400

artruby:

Laura Powell. 

Reposted fromtoukofukawa toukofukawa viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
18:02
8303 86a6 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viadrugs drugs

March 26 2017

15:49
0159 b901 400
15:47
Wiem, że mam różne oblicza.
Raz łatwo się ze mną dogadać
Ale czasem nie da się ze mną wytrzymać
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSapereAude SapereAude
15:46
4913 fb24 400

oncewerewomen-inmotion:

Flower power

Reposted fromamatore amatore viabrzask brzask
15:46
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl