Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

18:41
18:41
"Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wódce byłeś". 
— Lao Che, 'Drogi Panie'.
Reposted fromsonaive sonaive viablackdrama blackdrama
18:40
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaPokobiecemu Pokobiecemu

July 18 2018

18:39
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakateistrue kateistrue
18:35
Wchodzimy w relacje z kimś, kto nas fascynuje i takie związki dobrze działają - dopóki nie zdamy sobie sprawy, że to nie jest miłość, tylko obsesja. Ale nie ma niczego dziwnego w tym, że młodą dziewczynę uwodzą odważne słowa, wrażenie, że jest w centrum czyjegoś świata. Od stuleci wybieramy nieodpowiednich mężczyzn, kiedy ci właściwi są tuż obok.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa
18:31
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
14:05
4639 39ac 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamhsa mhsa
14:05
Za dużo wymagam od innych, za mało od siebie.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viakateistrue kateistrue
14:04
9169 892b 500
może karma wraca...
14:04
2753 cfa2 500
Reposted fromszerszer szerszer viablackdrama blackdrama
14:04
7031 d952 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
14:03
7234 96a3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

July 17 2018

18:35
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:35
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
18:34
0294 e08e 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:33
18:33
4949 a5c0
18:32
18:31

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viaanorexianervosa anorexianervosa
18:31
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl