Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

20:57
20:57
Najbardziej boli brak zrozumienia, rozmowy. O miłości nie wspominając..
20:56
zimny listopad, nasze serca tak gorące podaj mi dożylnie swoją miłość patrzę w Twoje oczy, rozszerzone jak moje jesteś moim wszystkim i to Ciebie pragnę nie proszę żebyś był zawsze, bo noszę Cię w sercu
19XI17
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
20:56
4351 1439 400
That's all folks.
Reposted fromEmisja Emisja viaszydera szydera
20:56
20:56
1688 522d 400
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
18:58
Skończyło się. Unicestwiło właściwie bez początku. Pozostał cierpki smak i ogrom niepotrzebnego złudzenia. Oddam kilogramy idealizowania i hektolitry pięknych scenariuszy. Spadłam na ziemię. Szukam kierunkowskazu.
— N. Belcik
16:52
4593 b6d1 400
16:52
0861 5c8d 400
Reposted fromola4650 ola4650 viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:51
Jak kamień w twarz Twój zimny głos na mnie działa.  To już nie Ty, nieznajomy ktoś. Pogubiłeś się, mnie zgubiłeś też i za rękę już nie trzymasz. Kiedy nie mam sił by dalej iść, Ciebie nie ma.
— "Nie szukaj mnie"
14:50
7013 40ef 400
Reposted fromPoranny Poranny viatak-niewiele tak-niewiele
14:49
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaGunToRun GunToRun
14:49
3257 639c 400
Reposted fromTeardrops Teardrops viaGunToRun GunToRun
14:46
2542 dd23 400
14:36
2574 3ed7 400
Reposted fromTankistD TankistD viajointskurwysyn jointskurwysyn
14:36
5687 bd9c 400
Reposted fromrozalka rozalka viajointskurwysyn jointskurwysyn
14:35
2867 9cae 400
14:35
14:35
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viastonerr stonerr
14:33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl