Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

19:46
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viapersona-non-grata persona-non-grata
19:44
0884 4edd 400
Reposted fromla-lu la-lu viainsanedreamer insanedreamer
19:42

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger viax-ray x-ray
19:41
Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób.
— Lew Tołstoj - Anna Karenina.
Reposted fromnutt nutt viax-ray x-ray
19:41
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viasweetnothingg sweetnothingg
19:40
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
19:39
3497 d05f 400
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
19:39
2176 7263
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
19:38
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
19:38
7903 5c75 400
19:38
7819 dfd4 400
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
19:38
6268 c69c 400
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
19:36
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viaepidemic epidemic
15:59
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaPokobiecemu Pokobiecemu
15:59
8603 71af 400
Reposted fromboli boli viaPokobiecemu Pokobiecemu
15:58
3630 6508 400
Reposted fromsarazation sarazation viasadporn sadporn
15:58
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
15:57
9048 ae0b 400
Reposted fromdelain delain viaszydera szydera
15:57
3804 4264 400
Reposted fromsquishi squishi viabrzask brzask
15:56
6960 54c0 400
szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl