Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

14:40
Ileż razy widziałem, jak ludzie skądinąd śmiali, pewni siebie i zręczni, gubili się w sytuacji niecodziennej, odświętnej, wymagającej refleksu, dobrych manier i wdzięku! Jak maleli znienacka, stawali się nieporadni, zapominali języka i - wypadali fatalnie. Z nią zaś było na odwrót. W tym ekskluzywnym milieu, pełnym esprit i brillant, nie tylko nie traciła, lecz jeszcze zyskiwała.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viabrzask brzask
14:40
0271 481b 400
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastonerr stonerr
14:39
Reposted fromvanilka vanilka viastonerr stonerr
14:38
08:35
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viaszydera szydera
08:34
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viamagolek22 magolek22

July 24 2017

11:53
6884 417f 400
Reposted fromhagis hagis
11:49
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viadooomiiin dooomiiin
11:45
4224 eed0 400
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaSilvanus Silvanus
11:45
3176 ff76 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSilvanus Silvanus
11:44
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
11:43
9002 e788 400
11:43
11:30
4636 1030 400
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
11:30
9047 2234 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viasweetnothingg sweetnothingg
11:28
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
11:27
Wszyscy boimy się ludzi, którzy mogą nas zranić.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaangelofdeath angelofdeath
11:27
8862 b827 400
11:27
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
11:27
7155 e528 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl