Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

11:54
9158 48be 400
Reposted fromhormeza hormeza viasweetnothingg sweetnothingg
11:54
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa,
jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała.
Jeśli jest tego warta, nie poddasz się,
jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart...
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasweetnothingg sweetnothingg
11:53
9255 755b 400
Reposted fromRowena Rowena viaczarnylistopad czarnylistopad
11:52
11:52
11:52
1229 2907 400

marysiaghirardi:

Przymorze, 12 2014

11:51
3873 b440 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
11:51
7655 b742 400
Poznań. Rynek zimowym przedpołudniem.
Reposted fromawita awita viaMartwa13 Martwa13
11:50
2968 76fc
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMartwa13 Martwa13
11:50
7595 815d 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
11:50
7875 efc1 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
11:49
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viasanitas sanitas
11:48
7945 fd85 400
Reposted fromgoetze goetze viamothsdevourer mothsdevourer
11:48
2135 9144 400
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja
11:46
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viamothsdevourer mothsdevourer

May 19 2019

10:10
6292 7cae 400
Reposted fromolbaria olbaria viamothsdevourer mothsdevourer
10:09
0491 aa0b 400
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
10:06
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
09:55
9486 8c27 400
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
09:55
2058 1eed 400
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl