Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromDennkost Dennkost viaMartwa13 Martwa13
Reposted fromMoonTide MoonTide viaMartwa13 Martwa13
2030 7c13 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
8583 bbd4 400
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasanitas sanitas
8370 a292 400
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viaensomme ensomme
7736 bc8d 400
Reposted fromEtnigos Etnigos
7767 5d2d 400
Reposted fromEtnigos Etnigos
7973 335e 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
9200 c134 400
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo vialifeless lifeless
0393 6c9c 400
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaweeping weeping
4115 3ffd 400
Reposted fromkarsina karsina viapchamtensyf pchamtensyf
Powinnam napierać mocniej, próbować się przebić przez ten mur, jakim się otoczył? Intuicyjnie czułam, że nic to nie da. Że nie zdołam go powstrzymać. Że to nie jest coś, co można przegadać. I nie chciałam ostatecznie wyprowadzić go z równowagi. Więc postanowiłam dać mu czas i przestrzeń, aby się z tym wszystkim sam uporał. Serce podpowiadało mi, że muszę pozwolić mu odejść. I tak też zrobiłam.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowane serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
1463 b5a9 400
Reposted fromwstawaj wstawaj viasatyra satyra
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Życzę Ci byś, spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro, cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromlovvie lovvie viamaly-pandzik maly-pandzik
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianamehercarmen namehercarmen
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viapchamtensyf pchamtensyf
3854 7b79 400
Reposted fromiammistake iammistake vianiemoc niemoc
Największą rozrywką jest wzięcie kąpieli. Powrót do normy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaegzystencja egzystencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl