Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

14:42
14:41
Jeśli mężczyzna nie dorasta kobiecie do pięt, to nie powinien myśleć o całowaniu jej ud. 
— Piotr Adamczyk - "Powiem Ci coś"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
14:41
0762 cf6b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
14:40
14:26
0413 1e5d 500
14:25
6938 d4b2
Reposted from4777727772 4777727772 viawrazliwa wrazliwa
14:20
9850 dabc
Reposted frompsychosis psychosis viapsychojunkie psychojunkie
14:19

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

14:18
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus viakateistrue kateistrue
14:17
14:14
8100 fd26
Reposted fromnaplimak naplimak viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 23 2018

11:45
11:45
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
Reposted fromwwannie wwannie viapassionative passionative
11:43
8287 3334 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viaMagnolia11 Magnolia11
11:43
6456 b0e9
11:43
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viaMagnolia11 Magnolia11
11:43
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaMagnolia11 Magnolia11

April 19 2018

20:43
Storm King Ranger Station // Lake Crescent, WA (3)
20:41
0506 8c3a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawstydem wstydem
20:41
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl