Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

14:00
0666 37ad 400
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
14:00
Udało mi się wyjść z najgorszego bagna w swoim życiu, naprawić wyrządzone szkody i znaleźć miłość mojego życia. Chciałbym tylko cofnąć czas i powiedzieć swojej młodszej, zbuntowanej i przerażonej wersji, że będzie lepiej, że spełni się to, o czym marzy. Nie będzie łatwo, ale będzie lepiej. 
— Elżbieta Rodzeń
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasadporn sadporn
13:59
6518 5b07 400
Reposted fromkobiety kobiety viasadporn sadporn
13:59
4792 4db2 400

m. świetlicki / drobna zmiana

September 22 2017

06:57
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viaszydera szydera
06:57
6266 1a87 400
Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera
06:55
06:54
5974 e88d 400
Reposted fromPoranny Poranny viamylittleuniverse mylittleuniverse
06:53
“Mówi się, że ludzie, którzy nie mieli łatwego dzieciństwa, szybciej dojrzewają. Zgadzasz się z tym? – Być może tak jest. Bo mnie od zawsze interesowały tylko te najważniejsze sprawy, najtrudniejsze pytania.”
— Martin Vopenka
Reposted fromlouve louve viajointskurwysyn jointskurwysyn
06:53
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
06:52

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaanorexianervosa anorexianervosa
06:51
Kobiety szukają osobowości. Mężczyznom ona przeszkadza.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaszydera szydera
06:49

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
06:48
06:48
8978 f3cc 400
Reposted fromSombra Sombra viamagolek22 magolek22
06:48
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viamagolek22 magolek22
06:48
1372 8e1a 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamagolek22 magolek22

September 20 2017

13:59
7099 9d10 400
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaszydera szydera
13:58
13:57
6488 8404 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl