Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

23:36
0601 9692 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viananan nanan
22:35
2018 ebbb 400
Reposted frompustemysli pustemysli viax-ray x-ray
17:01
6500 3b95 400
Reposted frompheebs pheebs viaomnini omnini
17:00
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaomnini omnini
17:00
2374 78e3 400
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaomnini omnini
17:00
7111 c7f6 400
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne

February 20 2017

18:46
2641 1dbf 400
Reposted fromkattrina kattrina viabrzask brzask
18:46
8233 413e 400
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
18:43
18:43
Zupa zawsze była dla mnie czymś więcej niż stroną z fajnymi obrazkami. Była pamiętnikiem. Przyjacielem, którego nie miałam. Psychologiem. Pomocą. Terapią. Między zwykłymi wzmiankami z mojego życia było tu wiele uczuć, które można było odczytać między wierszami.  Przemyślenia o życiu, moje własne twory artystyczne, które na tamtą chwilę wydawały mi się genialne, historia nieszczęśliwej miłości, która mnie zniszczyła, problemy życia codziennego, opowieści o tym, jak wykorzystał mnie mój były przełożony, fałszywi przyjaciele, którzy mnie zranili, przygodny seks, którego zawsze żałowałam na drugi dzień, moje zmagania z depresją. A także te piękne i zabawne momenty, które mi się przytrafiły, jak np. odkamienianie czajnika o północy w szalonym tańcu do "Locked out of heaven" z butelką wina w ręku, zdjęcia z podróży, które przyspieszały tętno i sprawiały, że czułam, że żyję, historie pięknych przyjaźni, które nawiązały się zupełnym przypadkiem.  I Wasze reposty i reacty, dzięki którym miałam poczucie, że nie jestem w sama w tym, co myślę i odczuwam. Nie chciałabym nigdy o tym zapomnieć, bo to uczyniło mnie tym kim jestem. Nie chciałabym nigdy przestać czuć. 
— wróci to wróci, nie wróci - też dobrze.
18:41
6122 de11 400
Savoir vivre po przejściach (Agnieszka Osiecka i Maria Sapieżyna, 1993), „Przekrój” nr 1/17
18:38
9038 ecbc 400
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera
18:38
9526 6020 400
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera
18:37
9981 5002 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainstead instead
09:52
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viastonerr stonerr
09:51
3368 5718 400
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaszatanista szatanista
09:50
7217 2c52 400
Reposted fromrisky risky viaSTYLTE STYLTE
09:50
09:49
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo

February 18 2017

22:51

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl