Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

20:24
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie
20:23
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamhsa mhsa
20:23
6069 5230
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaikari ikari

September 22 2018

09:24
4024 bd26
Reposted fromkniepuder kniepuder viakateistrue kateistrue
09:22
4095 3b56 500
Reposted fromzciach zciach viakateistrue kateistrue

September 20 2018

08:46
6342 829b
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaNoirBlanc NoirBlanc

September 19 2018

21:51

Zaglądasz?

Zaglądasz tu jeszcze? 
21:50
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
21:50
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
21:49
6694 176c
Reposted fromkarahippie karahippie
21:49
6697 5284
Reposted fromkarahippie karahippie
21:49
6703 b4c7
Reposted fromkarahippie karahippie
21:49
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaszydera szydera
21:48
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viaszydera szydera
21:48
To jeden z ostatnich, wadliwie pięknych dni, które lato ofiaruje nam w ostatniej chwili - ale nie czuję nic poza niezmierzoną melancholią.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
21:48
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaszydera szydera

September 18 2018

15:23
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska – Kobieta dość doskonała
15:22
3086 272b 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaikari ikari
15:22
4707 f5ec
15:21
4576 9cf4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl